Нормативна база | Департамент комунальної власності м.Києва
Офіційний веб-сайт Департаменту
комунальної власності м. Києва
Меню:

Пропозиції та побажання, що до покращення процесу взаємодії департаменту з громадянами.

Ваше ім'я: 
*
Ваша пошта:
*
Ваша пропозиція:
*

 

Закони України

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
(http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2658-14)

Постанови Кабінету Міністрів України

1. Від 10.09.2003 № 1440 «Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»
(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-п)
2. Від 28.10.2004 № 1442 «Про затвердження Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна»
(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1442-2004-п)
3. Від 29.11.2006 № 1655 «Про затвердження Національного стандарту № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів»
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1655-2006-п)
4. Від 03.10.2007 № 1185 «Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності»
(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-п)
5. Від 10.08.1995 № 629 «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів»
(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/629-95-п)
6. Від 10.12.2003 № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна»
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-п)