Департамент
комунальної власності м. Києва
E-mail
Розклад
пн-чт 08:00-17:00, пт 08:00-15:45
обідня перерва 12:00-12:45
Адреса
вул. Хрещатик, 10, м. Київ, 01001
Приймальня/факс
+380 (44) 202-61-51
+380 (44) 202-61-55
УВАГА!! Якщо ви чуєте сигнал про повітряну тривогу (сирену), негайно йдіть в укриття!
ATTENTION!! If you hear air raid sirens, immediately proceed to shelters!"

Вакантна посада головного спеціаліста внутрішнього аудиту

У Департаменті комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (київської міської державної адміністрації) наявна вакантна посада головного спеціаліста внутрішнього аудиту.

Основні вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади: Вища економічна або юридична освіта за ступенем магістра , стаж роботи понад 3  роки у відповідній галузі, цифрова грамотність, знання спеціального законодавства, відповідальність, доброчесність, ефективність аналізу та висновків, абстрактне мислення

Основні посадові обов’язки за посадою

1 Основним завданням є надання директору Департаменту об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

–         функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення у Департаменті;

–         удосконалення системи управління;

–         запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів;

–         запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Департаменту.

2 1.Проводить оцінку :

–         ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;

–          ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

–         ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;

–         якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

–         використання і збереження активів;

–         надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;

–         управління комунальним майном;

–         правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

–         ризиків, які негативно впливають на функцій і завдань Департаменту.

2. Планує діяльність з внутрішнього аудиту, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій.

3. Взаємодіє з управліннями та відділами Департаменту з питань внутрішнього аудиту.

4. Подає директору Департаменту аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.

5. Аналізує та узагальнює досвід у підвідомчих підприємствах та їх підрозділів з метою використання при вирішенні питань підвищення ефективності роботи.

6.Здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності підпорядкованих Департаменту підприємств, та внесення пропозицій, які впливатимуть на покращення та удосконалення їх діяльності.

7. Аналізує звіти комунальних підприємств підпорядкованих Департаменту.

5. Звітує про результати діяльності внутрішнього аудиту.

6. Виконує інші функції відповідно до його компетенції.

3 Внутрішній аудит проводиться згідно із стратегічними та операційними планами діяльності з внутрішнього аудиту

 

4 Розглядає у межах компетенції  запити та звернення депутатів всіх рівнів, доручення та листи центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, запити на інформацію, вивчає порушені в них питання та готує проєкти відповідей.
5 1.           Проводить  внутрішній аудит відповідно до стандартів, затверджених Мінфіном.

2.           Не розголошує інформацію, яка стала  відома під час виконання покладених  завдань.

3.           Уникає та не допускає виникнення конфлікту інтересів відповідно до закону

 

Контактна особа, яка надає додаткову інформацію з питань заміщення посади Гаращук Ольга 2026110.

E-mail: [email protected]