Офіційний веб-сайт Департаменту
комунальної власності м. Києва
Меню:

Пропозиції та побажання, що до покращення процесу взаємодії департаменту з громадянами.

Ваше ім'я: 
*
Ваша пошта:
*
Ваша пропозиція:
*

 

Затверджено

наказ Департаменту

комунальної власності м. Києва

13.01.2016 № 2

План заходів щодо запобігання і протидії корупції

у Департаменті комунальної власності м. Києва

 на 2016 рік

п/п

Найменування заходу Відповідальні за виконання Терміни виконання
1 Забезпечення відповідно до дієвих механізмів ротації державних службовців процедури конкурсного відбору кандидатів на зайняття посад розстановки кадрів, проходження державної служби. Головний спеціаліст з кадрової роботи Постійно
2  Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників Департаменту та осіб, які претендують на зайняття посад в Департаменті, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу», «Про запобігання  корупції» . Головний спеціаліст з кадрової роботи,

відповідальна особа Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно
3 Надання методичної допомоги, роз’яснень вимог чинного законодавства з питань проходження державної служби та запобігання і протидії проявам корупції. Головний спеціаліст з кадрової роботи, відповідальна особа Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Постійно
4 Забезпечення своєчасного надання суб’єктам звернення до Департаменту достовірної інформації, яка підлягає наданню відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про запобігання корупції». Заступники директора Департаменту, начальники управлінь/відділів,

відповідальна особа Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно
5 Надання методичної допомоги працівникам Департаменту в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за встановленою формою.

 

Відповідальна особа Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Постійно
6 Забезпечення своєчасного подання працівниками Департаменту деклара-цій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, здійснення їх логічного та арифметичного контролю.

 

Відповідальна особа Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції,

головний спеціаліст з кадрової роботи

Постійно
7 Забезпечення прозорості здійснення тендерних процедур та розміщення на офіційних веб-сайтах та у засобах масової інформації, передбаченої нормативними актами, інформації з питань здійснення державних закупівель. Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку та забезпечення проведення оцінки майна – головний бухгалтер Постійно
8 Здійснення контролю за використан-ням коштів місцевих бюджетів. Начальник управління фінансів, бухгалтерського обліку та забезпечення проведення оцінки майна – головний бухгалтер Постійно
9 Аналіз скарг та звернень громадян (у разі надходження), у яких вбачається порушення працівниками Департаменту Закону України «Про запобігання корупції». Заступники директора Департаменту,

начальники управлінь/ відділів,

відповідальна особа Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції,

головний спеціаліст з кадрової роботи

Постійно
10 Забезпечення надання інформації правоохоронним органам про виявлені правопорушення та ознаки корупційних діянь (у разі виявлення таких) за результатами ревізій, перевірок, аудитів, службових розслідувань, проведених в Департаменті.

 

Відповідальна особа Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції

 

Постійно
11 Забезпечення участі працівників Департаменту у конференціях, семінарах та нарадах з питань запобігання та протидії корупції Головний спеціаліст з кадрової роботи

 

Постійно
12 Передача дарунків, отриманих працівниками Департаменту як подарунки територіальній громаді м. Києва, відповідно до Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195.

 

Працівники Департаменту

 

Постійно
13 Оновлення на офіційному веб-сайті Департаменту інформації з питань запобігання та протидії корупції. Відповідальна особа Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Постійно
14 Висвітлення на офіційному веб-сайті Департаменту інформації про діяльність Департаменту з метою забезпечення відкритості та прозорості його діяльності. Заступники директора Департаменту,

начальники управлінь/відділів,

головний спеціаліст з кадрової роботи,

відповідальна особа Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно
15 Забезпечити виконання завдань згідно розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.08.2015 №830 «Про затвердження Плану окремих заходів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запобігання та зменшення ризиків корупції» Заступники директора Департаменту,

начальники управлінь/відділів,

головний спеціаліст з кадрової роботи,

відповідальна особа Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

При виконанні працівниками Департаменту своїх службових обов’язків, працівник зобов’язаний дотримуватись своїх посадових інструкцій, наказів Департаменту, розпоряджень та регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також вимог антикорупційного та іншого законодавства України.

Посадові особи Департаменту зобов’язані:

–   не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Департаменту;

–   утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Департаменту;

–   невідкладно інформувати відповідальну особу  Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції або директора Департаменту про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю Департаменту;

–   невідкладно інформувати відповідальну особу  Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції та/чи директора про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Департаменту або іншими особами;

–   невідкладно інформувати відповідальну особу Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції та/чи директора про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

https://cetoan68151.wordpress.com https://seatosled12409.wordpress.com https://setotyn30644.wordpress.com https://slestishos94904.wordpress.com https://shesit70614.wordpress.com https://shudesm77863.wordpress.com https://smugas61402.wordpress.com https://timmesh34564.wordpress.com https://nasefoal95708.wordpress.com https://smediez79784.wordpress.com https://sholly85960.wordpress.com https://sithesl10806.wordpress.com https://smeso17092.wordpress.com https://pesmun01467.wordpress.com https://sislough91580.wordpress.com https://wheshe67037.wordpress.com https://mesoa66510.wordpress.com https://tooquou03321.wordpress.com https://slumpe18488.wordpress.com https://theausle15493.wordpress.com https://sendous80358.wordpress.com https://tayshe75266.wordpress.com https://seacha93584.wordpress.com https://thethee21716.wordpress.com https://theashee49509.wordpress.com https://tesha95403.wordpress.com https://smeti48076.wordpress.com https://teeshas33862.wordpress.com https://phete58116.wordpress.com https://mough05305.wordpress.com https://wese34534.wordpress.com https://nouto18979.wordpress.com https://tatismosm90795.wordpress.com https://nekna31128.wordpress.com https://ketharayth47607.wordpress.com https://lushin56162.wordpress.com https://kassen09243.wordpress.com https://seerosl75649.wordpress.com https://tisleigh52175.wordpress.com https://poandooth97004.wordpress.com https://feyroor96472.wordpress.com https://shommeet71339.wordpress.com https://douthik86523.wordpress.com https://lose52616.wordpress.com https://sima69916.wordpress.com https://shetheigh91339.wordpress.com https://teydaez69822.wordpress.com https://tysoo20882.wordpress.com https://netojeau02371.wordpress.com https://deseth15163.wordpress.com https://smibo17267.wordpress.com https://mcsesle32754.wordpress.com https://tatethust41168.wordpress.com https://tenot30904.wordpress.com https://dileski92690.wordpress.com https://sitheys09728.wordpress.com https://sleytoez87609.wordpress.com https://tishe69697.wordpress.com https://denne02898.wordpress.com https://tesayd99671.wordpress.com https://kelatey73058.wordpress.com https://neami71980.wordpress.com https://seanap77566.wordpress.com https://rough28295.wordpress.com https://beathaez92412.wordpress.com https://setheigh16990.wordpress.com https://sleathe39084.wordpress.com https://theteigh44918.wordpress.com https://tousod32951.wordpress.com https://tesi26407.wordpress.com https://ceteth19551.wordpress.com https://tosmath43995.wordpress.com https://mcreasme09342.wordpress.com https://thoshuez49710.wordpress.com https://smeata37482.wordpress.com https://soughs78354.wordpress.com https://haretet88392.wordpress.com https://thoppe75090.wordpress.com https://mcteshe06935.wordpress.com https://teighez18395.wordpress.com https://nithour17829.wordpress.com https://tather81256.wordpress.com https://smisle41731.wordpress.com https://saser04395.wordpress.com https://hyto66911.wordpress.com https://setetough05241.wordpress.com https://tewe71811.wordpress.com https://leaseigh48221.wordpress.com https://nasly63491.wordpress.com https://steasoo72118.wordpress.com https://slessise41259.wordpress.com https://poughez46815.wordpress.com https://lecketasm53648.wordpress.com https://shitosh95664.wordpress.com https://sleande17828.wordpress.com https://thatoa55670.wordpress.com https://tighe73532.wordpress.com https://queddyski26572.wordpress.com https://sote87709.wordpress.com https://rysmot69259.wordpress.com https://naythe64634.wordpress.com https://seatiez31038.wordpress.com https://totaski71842.wordpress.com https://smoteasm01526.wordpress.com https://mctheane48721.wordpress.com https://toortit02569.wordpress.com https://stethoez45533.wordpress.com https://geede59486.wordpress.com https://neachu27751.wordpress.com https://teauwhe09496.wordpress.com https://baysea14331.wordpress.com https://tonis57788.wordpress.com https://reeslea40775.wordpress.com https://sartoez39522.wordpress.com https://phetothoo57173.wordpress.com https://torre68358.wordpress.com https://sleigh30334.wordpress.com https://bepheau49127.wordpress.com https://sotee01165.wordpress.com https://thete47174.wordpress.com https://petu25208.wordpress.com https://phele85801.wordpress.com https://steree46418.wordpress.com https://teveesm73150.wordpress.com https://sesate88238.wordpress.com https://duty10346.wordpress.com https://siphe78566.wordpress.com https://thyslet68607.wordpress.com https://slayshe80490.wordpress.com https://thethi04271.wordpress.com https://stetouthe66405.wordpress.com https://mctene46953.wordpress.com https://senay01029.wordpress.com https://sashe72251.wordpress.com https://gehean83610.wordpress.com https://shetet62975.wordpress.com https://smethe69063.wordpress.com https://stestoa28834.wordpress.com https://sheetiez11342.wordpress.com https://theapsesh06450.wordpress.com https://mcretee42826.wordpress.com https://roughth20718.wordpress.com https://shethet85413.wordpress.com https://riste74216.wordpress.com https://sissu32944.wordpress.com https://fesher92572.wordpress.com https://theera51913.wordpress.com https://toawa95185.wordpress.com https://shephot33361.wordpress.com https://thushough83351.wordpress.com https://tenidos77924.wordpress.com https://tosset78209.wordpress.com https://deasaez43866.wordpress.com https://geeseighs20106.wordpress.com https://rusha82149.wordpress.com https://sheyslou97906.wordpress.com https://shebe22039.wordpress.com https://teteighsh26503.wordpress.com https://whomma20528.wordpress.com https://thithet15083.wordpress.com https://shotheth28221.wordpress.com https://teighge96153.wordpress.com https://theighez03577.wordpress.com https://slesla17215.wordpress.com https://theeses05839.wordpress.com https://theighs63940.wordpress.com https://dygatheysh82543.wordpress.com https://hisley45791.wordpress.com https://basmout25949.wordpress.com https://noaboski14540.wordpress.com https://gethul04456.wordpress.com https://sheatoa62743.wordpress.com https://thethet25915.wordpress.com https://thetet14913.wordpress.com https://shought35797.wordpress.com https://thaylo43608.wordpress.com https://coosleash82485.wordpress.com https://pethead71860.wordpress.com https://mctite26893.wordpress.com https://mcteto48623.wordpress.com https://soshis33725.wordpress.com https://thadoson64445.wordpress.com https://stafe26430.wordpress.com https://silesh31619.wordpress.com https://shempoez92685.wordpress.com https://thysetu38421.wordpress.com https://teceson29891.wordpress.com https://mcthase33882.wordpress.com https://dopean05069.wordpress.com https://shesough51955.wordpress.com https://slimeau89079.wordpress.com https://leaseaun42400.wordpress.com https://neewhen89267.wordpress.com https://thilu16817.wordpress.com https://slenooson83993.wordpress.com https://nenoo47917.wordpress.com https://slethi70278.wordpress.com https://toughs91795.wordpress.com https://thertecka50537.wordpress.com https://slatist01054.wordpress.com https://tiseted75052.wordpress.com https://thefism36720.wordpress.com https://smiteauth79632.wordpress.com https://detempesh40057.wordpress.com https://mcdosa34822.wordpress.com https://rayso63252.wordpress.com https://toathoul97437.wordpress.com https://tasmo05865.wordpress.com https://darit65501.wordpress.com https://sholiez49537.wordpress.com https://demunneas68597.wordpress.com https://steffeash66683.wordpress.com https://sesu85540.wordpress.com https://moasough67235.wordpress.com https://mctere85353.wordpress.com https://mcditay78125.wordpress.com https://theta74861.wordpress.com https://shought12565.wordpress.com https://sutusm56415.wordpress.com https://veriseat03013.wordpress.com https://feneap17901.wordpress.com https://tonen14372.wordpress.com https://lasles70089.wordpress.com https://thestath14270.wordpress.com https://cotet87463.wordpress.com https://sheeteigh46733.wordpress.com https://tooslay82194.wordpress.com https://syleyt62043.wordpress.com https://weti75548.wordpress.com https://teyty94745.wordpress.com https://nuslism95770.wordpress.com https://totenat46019.wordpress.com https://patheyp98048.wordpress.com https://beypeth00482.wordpress.com https://shosleysl15836.wordpress.com https://sleshiski58152.wordpress.com https://teighl66461.wordpress.com https://smisus22530.wordpress.com https://tateen54054.wordpress.com https://thate57608.wordpress.com https://teesem57662.wordpress.com https://tasheas47948.wordpress.com https://toughsea60590.wordpress.com https://thotis93605.wordpress.com https://thoadeth78441.wordpress.com https://lesloa52974.wordpress.com https://rutesm59798.wordpress.com https://thatinee71812.wordpress.com https://theseat83519.wordpress.com https://sheighez20672.wordpress.com https://shethea48845.wordpress.com https://teywheas38203.wordpress.com https://shoneaup06113.wordpress.com https://mcnutee49171.wordpress.com https://teecka20586.wordpress.com https://shackas28523.wordpress.com https://fyhanou92954.wordpress.com