Офіційний веб-сайт Департаменту
комунальної власності м. Києва
Меню:

Пропозиції та побажання, що до покращення процесу взаємодії департаменту з громадянами.

Ваше ім'я: 
*
Ваша пошта:
*
Ваша пропозиція:
*

 

ОГОЛОШЕННЯ

про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власностітериторіальної громади міста Києва 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

 

Місцезнаходження

Загальна площа (корисна) , кв. м

Тип будинку

Характеристика об’єкта оренди

Технічний стан об’єкта і інформація про забезпечення комунікаціями

Вартість об’єкту оренди, грн. без ПДВ

Запропоноване цільове використання об’єкта оренди

 

Розмір стартової/місячної орендної плати, грн

Орендна ставка у %

Фото

Дата оцінки

Назва СОД

Балансоутримувач – КП «ПЕЧЕРСЬКСЕРВІС» (01103, м. Київ, вул. Військовий проїзд, 1, тел. 285-47-16, Код ЄДРПОУ 19024635, рахунок 26008056105820 в Банк ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 380775, ІПН 190246326558

1

вул. Військовий проїзд, 1, літ. «К»

261,20

нежилий

Приміщення на
1 поверсі

Задовільний, електропостачання  в наявності

2632000,0

29. Розміщення складу

13160,0

 

 

6

Фото

28.02.2019

ТОВ «ТРИБЬЮТ – КОНСАЛТИНГ»

Балансоутримувач – Київська міська клінічна лікарня № 7 (03179 м. Київ-179, вул.. Котельникова 95, (044) 42420-79, р/р № 31559261349630 в ГУ ДКСУ м. Києва, код банку 820019, код ЄДРПОУ 05415958) 424020-79

 

2

вул..М. Котельникова, 95

90,3

нежилий

Приміщення,

1 поверх

(блок господарських споруд)

Задовільний, електропостачання, водопостачання, теплозабезпечення в наявності

1272300,0

29. Розміщення складу

 

6356,5

6

Фото

 

30.06.2019

 

ФОП Чайка Н.О.

 

3

вул. М.Котельникова, 95

5,5

нежилий

Приміщення,

1 поверх (головний корпус)

Задовільний, теплозабезпечення в наявності

135400,0

11. Розміщення торговельного об’єкту з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

7087,5

5

Фото

 

30.06.2019

 

ФОП Чайка Н.О.

 

Балансоутримувач – Центр медико-соціальної та трудової реабілітації психічно хворих № 2 ( м. Київ, вул. Миропільська, 8, тел.543-87-40; р/р 35428201049823 УДКСУ у Деснянському районі м. Києва, МФО 820019, код банку 820019, Код ЄДРПОУ 25388519)

4

вул. Миропільська, 8, літ. «А-1»

114,3

нежилий

Основна будівля,

1 поверх

Задовільний

1419000,00

 

29. Розміщення складських приміщень

7095,00

 

 

6

Фото

31.05.2019

ФО-П Чубенко Д.В.

Балансоутримувач – Ритуальна служба Спеціалізоване комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування

(м. Київ, 01054, вул. Бульварно – Кудрявська, 47/14, тел.482-16-62; р/р 26007060256988, Печерська філія «Приватбанк» м. Києва, Код банку 300711, Код ЄДРПОУ 03358475)

5

вул. Стеценка, 20, літ. Б

984,80

нежилий

1 поверх

Приміщення потребують ремонту щодо відновлення мережі електропостачання, водопостачання, заміни покрівлі даху тощо

6405000,0

 

33. Розміщення суб’єктів господарювання, які здійснюють виробничу діяльність

32025,0

 

 

6

Фото

31.05.2019

ФО-П

Работська К. В.

По об’єктах  1 та 5 зазначених  в оголошенні можливе альтернативне використання

Строк оренди 2 роки 364 дні.

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами), далі-Положення, і отримала позитивний висновок рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової заяви або додаткових документів, у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти майно в оренду, подають:

  • заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до Положення; і
  • документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.

Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатись за телефонами до Балансоутримувача.

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою:  вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва.

Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, каб. 524, телефони для довідок: 202-61-76, 202-61-77, 202-61-96.