Офіційний веб-сайт Департаменту
комунальної власності м. Києва
Меню:

Пропозиції та побажання, що до покращення процесу взаємодії департаменту з громадянами.

Ваше ім'я: 
*
Ваша пошта:
*
Ваша пропозиція:
*

 

Заходи із запобігання корупції

ЗАХОДИ

щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів в

Департаменті комунальної власності м. Києва та врегулювання конфлікту інтересів

у разі його виникнення

 1. Проведення роз’яснювальної роботи з метою недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення та невідкладного, у письмовій формі, повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів та вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів.
 2.  Ужиття заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а саме суперечності між особистими інтересами та службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих посадовій особі службових повноважень.
 3. Забезпечення обов’язкового надання особами, які претендують на зайняття посад в Департаменті, відомостей про близьких осіб, які будуть працювати з ними в одній сфері та можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів під час виконання нею своїх посадових обов’язків після призначення її на посаду.
 4. Попередження під розпис осіб, які претендують на зайняття посад в Департаменті про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби.
 5. Здійснення, у межах компетенції: перевірки фактів своєчасності подання декларацій, декларацій на наявність конфлікту інтересів, достовірності зазначених у декларації відомостей з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб.
 6. Здійснення невідкладного, у письмовій формі, інформування працівником Департаменту про обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів з метою термінового вжиття заходів щодо усунення таких обставин.
 7. Ужиття при виявленні конфлікту інтересів або отриманні повідомлення про обставини, що можуть призвести до конфлікту інтересів, заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом усунення працівника Департаменту від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або запобігання вчинення дій та прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів.
 8. Забезпечення прозорості, доброчесності і об’єктивності при прийнятті управлінських рішень за напрямками роботи відповідно до компетенції відділів.
 9. Здійснення особливого контролю за діяльністю працівників Департаменту, які працюють у відділах де існує високий ризик виникнення конфлікту інтересів (розподіл або використання бюджетних коштів, організація державних закупівель, передача майна в оренду, приватизація, відчуження майна, прийняття (зарахування) майна до комунальної власності територіальної громади міста Києва, рецензування звітів про оцінку майна, проведення претензійно-позовної роботи, прийняття кадрових рішень, реалізація контрольно-наглядових функцій, тощо) з метою виявлення та недопущення виникнення конфлікту інтересів.
 10.  Ужиття заходів щодо безумовного дотримання вимог статті 7 Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції” з метою попередження фактів виникнення конфлікту інтересів у випадках, коли працівник Департаменту може мати певні приватні інтереси, пов’язані з майновими правами (наявність корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління, тощо).
 11.  Здійснення контролю за дотриманням працівниками Департаменту у разі виникнення конфлікту інтересів або за наявності підстав, за яких він може виникнути, вимог Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214, у частині врегулювання конфлікту інтересів.
logo  “План заходів щодо запобігання і протидії корупції у Департаменті на 2018 рік”
logo “Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у Департаменті за 2017 рік”
logo Виконання плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у Департаменті за 2016 рік.
logo План заходів щодо запобігання і протидії корупції у Департаменті на 2017 рік.
logo Інформація про виконання плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у Департаменті комунальної власності м. Києва на 2015 року за рік.
logo План заходів щодо запобігання і протидії корупції у Департаменті комунальної власності м. Києва на 2016 рік.
logo Інформація про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції в 2014 році.
logo План заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2015 рік.
logo Методичні рекомендації міністерства юстиції України від 16 жовтня 2013 року “Запобігання і протидія корупції у державних органах та органах місцевого самоврядування.