Офіційний веб-сайт Департаменту
комунальної власності м. Києва
Меню:

Пропозиції та побажання, що до покращення процесу взаємодії департаменту з громадянами.

Ваше ім'я: 
*
Ваша пошта:
*
Ваша пропозиція:
*

 

Додаток 2 Інструкція користувача Медок госпрозрахунок Рік

ІНСТРУКЦІЯ

з формування та відправки форм звітності до Київської міської державної адміністрації підприємствами з формою фінансування – госпрозрахунок

Згідно Постанові  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28 лютого 2000 р. N419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності», п.5

Підприємства, установи та організації з формою фінансування «госпрозрахунок» подають квартальну   фінансову   звітність   (крім   зведеної   та консолідованої) не  пізніше  25  числа  місяця,  що  настає за звітним кварталом,  а  річна  – не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

Квартальна  звітність  подається  розпорядниками  коштів державного  і місцевих бюджетів не пізніше ніж 15 числа місяця, що настає  за  звітним  кварталом,  а  річна фінансова звітність – не пізніше  ніж  22  січня  року, що настає за звітним роком. Абзац перший  пункту  6  в  редакції Постанови КМ N 29 ( 29-2013-п ) від 16.01.2013 }. Підприємства, установи та організації з формою фінансування «бюджет» подають звітність двічі на рік – за 2 квартал та за рік.

Подання Заяви на реєстрацію електронних цифрових підписів

Для користувачів, які вперше подають звітність до КМДА, або які змінили електронні підписи.

Якщо Ви використовуєте електронний цифровий підпис, виданий Податковою адміністрацією, Мінюстом, обо іншим сертифікаційним центром – Ваші дії:

(користувачам, що мають електронно-цифрові підписи (ЕЦП), видані АЦСК «Україна» цього робити не потрібно.)

 1. В реєстрі звітів оберіть в командній строчці або натисніть (Ctrl+N), у відкритому вікні в розділі «КМДА» оберіть форму «Заява на реєстрацію електронних цифрових підписів…» (код форми KMDAZ001) та натисніть «Створити»

 1. Заповніть форму Заяви

 1. Скористайтесь функцією для перевірки форми або натисніть «F4»

 1. У нижній частині робочого вікна оберіть «Наступні дії» та «Передати звіт на підпис»

 1. Накладіть ЕЦП головного бухгалтера, директора та печатку установи.
 2. Натисніть «Відправити в контролюючий орган»

 1. У відкритому вікні за замовчуванням зазначена адреса Київської міської адміністрації, натисніть «ОК».

 1. Зашифруйте документ, зазначивши секретний пароль

 1. Через деякий час (5-10 хвилин) подбайте про отримання квитанції, натиснувши або «F9».

Отримані повідомлення та квитанція №1 свідчать про вдалу реєстрацію Ваших ЕЦП на приймальному шлюзі Київської міської адміністрації.

Зазначені дії необхідно виконати ОДНОРАЗОВО перед першим поданням звітності до Київської міської державної адміністрації.

 

 

Створення форм звітності

Форми для установ з формою фінансування – бюджет створюються у періодах 1, 2, 3 квартал або Рік.

          Період для пакету умовний – в пакеті знаходяться звіти різних періодів, вони зібрані в пакет для того, щоб можна було відправити всю звітність одночасно.

 

Оберіть в програмі потрібний період:

Для створення форм скористайтесь функцією     в командній строчці, у відкритому вікні оберіть будь-яку форму з переліку та натисніть «Створити».

Звітність Київської міської державної адміністрації  розміщена в розділі «КМДА» реєстру звітів в підрозділі «Госпрозрахункова звітність».

Зверніть увагу, що форми мають головний документ «Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування – госпрозрахунок» (KMDAGV01), який містить, окрім інформації щодо Вашої установи, графу «Кількість підзвітних організацій», яку необхідно заповнити тільки за умови подання зведеної звітності за декілька організацій. Якщо Ви створюєте звітність лише за одну організацію, Ярлик не потрібно заповнювати.

          Якщо Ви не знаходите вказану звітність в переліку бланків, перевірте налаштування бланків:

Та виставте помітку ліворуч папки КМДА:

УВАГА! Форми, що входять до складу пакету KMDAGV01 необхідно створювати лише після заповнення фінансової та статистичної звітності:

Для квартальних періодів це форми Єдиного вікна:

S0100113 Ф1. Баланс

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

або для малих підприємств

S0110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

А також форма Державної служби статистики

S0301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

 

Для періоду Рік наступні:

S0100113  Ф1. Баланс

S0100213  Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100309  Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

S0104008  Ф4. Звіт про власний капітал

S0105007  Ф5. Примітки до річної звітності

або для малих підприємств

S0110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

А також форма Державної служби статистики

S0301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

          Перевірте будь ласка, чи існують ці форми у відповідних періодах

 

Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування – госпрозрахунок Період  

Форми S0100113, S0100213

або S0110011

(Єдине вікно)

Період

Форми S0100113, S0100213, S0100309, S0104008, S0105007 або S0110011

(Єдине вікно)

Період

 

Форма 1-ПВ міс S0101011 

Період

 

Форма S0101114

(якщо потрібна)

 

Період

1 квартал 1 квартал   Березень 1 квартал
2 квартал 1 півріччя   Червень 2 квартал
3 квартал 9 місяців   Вересень 3 квартал
Рік   Рік Грудень 4 квартал

В кварталах документи за формами Ф4,  Ф5-2 та 1-Б створюються безпосередньо під ярликом.

          В періоді Рік створюються документи за формами Ф1-Ф5 в Єдиному вікні. Дані переносяться в аналогічні форми під ярликом. Форма 5-2 в періоді Рік не подається.

          Малі підприємства заповнюють в періоді Рік другий розділ в Ф5 прямо під Ярликом.

          Таким чином до того, щоб заповнювати форми під ярликом, створіть форми Єдиного вікна у відповідному періоді, перевірте та збережіть їх.

          Після цього перевірте, чи існує звіт за формою 1-ПВ місячна у відповідному місяці. Якщо немає, створіть, заповніть, перевірте та збережіть форму 1-ПВ у відповідному місяці в Державній службі статистики. Не забудьте поставити 1 в номері структурного підрозділу:

Обов’язково вкажіть Номер структурного підрозділу!

Для перенесення даних з форми 1-ПВ Державної служби статистики в форму з праці під Ярлик користувачу необхідно відкрити форму 1-ПВ з праці місячну під Ярликом, вказати той самий номер структурного підрозділу, що стоїть у відповідній статистичній формі, та виконати по меню Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки – «Дані з…», що знаходиться у «Наступні дії».

Збережіть та закрийте заповнену форму.

 

          Тепер відкрийте під Ярликом відповідні форми Ф1-Ф2 для кварталів, або Ф1-Ф5 в році – Ви побачите, що дані з форм Єдиного вікна перенеслись у ці форми.

          Набрані в Єдиному вікні або в Статистиці документи можна не відправляти в Податкову або Статистику, якщо ці звіти вже відправлені з іншої програми.

          Треба зауважити, що при заповненні документу за формою Звіт про виконання фінансового плану підприємства краще мати в системі заповнений документ Фінансового плану підприємства. Тоді планові показники не треба буде заповнювати руками – вони зайдуть з Фінплану.

          Крім того, програма відслідковує значення по колонці 6 в формах Звітів про виконання фінансового плану підприємства, та вираховує значення колонки 4 як різницю колонок 6 між поточним та попереднім періодами. Будьте уважні при заповнені колонки 4 в цій формі або користуйтеся пунктом Меню «Перерахувати» (F6).

 

                    До складу пакету входять наступні форми:

 • Показники виконання фінансового плану (KM300308),
 • фінансова звітність (KM110011, KM100113, KM100213, KM100309, KM104008, KM105007, KM105207),
 • статистична звітність (KM301011, KM301114),
 • Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (KM210110)

Зверніть увагу, що форма KM105007 в періодах І – ІІІ квартали НЕ подається, вона подається тільки в періоді Рік!

Так само форма KM105207 не подається в періоді Рік, подається тільки в квартальних періодах.

 

 

 

В пакеті KMDAGV01 передбачено обов’язковий перелік форм для подання:

 • для малих підприємств в періоді квартал:

KM110011   1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва,

KM210110  Ф №1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість,

KM104008  Ф4. Звіт про власний капітал,

KM105207  Ф5-ІІ,

KM300308  Звіт про виконання фінансового плану підприємства,

KM301011  1-ПВ. Звіт з праці (місячна),

 

 • для малих підприємств в періоді Рік:

KM110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва,

KM210110  Ф №1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість,

KM104008  Ф4. Звіт про власний капітал,

KM105007  Ф5. Примітки до річної звітності (малим підприємствам заповнювати лише другий розділ),

KM300308  Звіт про виконання фінансового плану підприємства,

KM301011  1-ПВ. Звіт з праці (місячна),

   

 • для середніх та великих підприємств в періоді – квартал:

KM100113  Ф1. Баланс,

KM100213  Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах),

KM104008  Ф4. Звіт про власний капітал,

KM105207  Ф5-ІІ,

KM210110 Ф №1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість,

KM300308  Звіт про виконання фінансового плану підприємства,

KM301011  1-ПВ. Звіт з праці (місячна),

 

 • для середніх та великих підприємств в періоді – рік:

KM100113  Ф1. Баланс,

KM100213  Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах),

 KM100309  Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

KM104008  Ф4. Звіт про власний капітал,

KM105007  Ф5. Примітки до річної звітності,

KM210110 Ф №1-Б Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість,

KM300308  Звіт про виконання фінансового плану підприємства,

KM301011  1-ПВ. Звіт з праці (місячна),

 

Переконайтесь, що всі звіти у пакеті створено. У разі відсутності хоча б одного, обов’язкового для подання звіту, – весь пакет звітності буде відхилено контролюючим органом!

Відправка звітності до контролюючого органу

Перед підписанням поставте курсор на Ярлик та натисніть    для перевірки всіх документів пакету (або натисніть «F4»). Переконайтесь, що всі створені звіти мають стан «Вірний». Для передачі звітності на підпис натисніть правою кнопкою миші на будь-якій формі пачки та оберіть «Підписати»

Оберіть місце, де зберігаються Ваші ЕЦП та зазначте секретний пароль.

Звітність має бути підписана ЕЦП директора та бухгалтера, мати електронну печатку та шифрування.

Якщо підписання пройшло успішно і стан звіту змінився на «готовий до подачі» – скористуйтесь функцієюв командній строчці програми для відправки звіту до контролюючого органу.

У відкритому вікні оберіть «Контролюючий орган» та натисніть «ОК».

У наступному вікні оберіть електронну адресу Київської міської державної адміністрації та натисніть «ОК»

Перегляньте протокол відправки документів.

Через деякий час (2-10 хвилин) подбайте про отримання повідомлення про відправку та квитанцій, натиснувши  в командній строчці або «F9».

Про надходження звітності до приймального шлюзу свідчить повідомлення наступного змісту:

Про прийняття звітності до обробки свідчить квитанція №1 наступного змісту:

Про прийняття звітності контролюючим органом свідчить квитанція №2, наприклад:

Якщо перша або друга квитанція мають інформацію щодо наявності помилок, скопіюйте неприйнятий пакет звітності в цей самий період, скористувавшись функцією  в командній строчці програми, виправте зазначені в квитанції помилки та відправте звітність повторно:

Відкриється форма Ярлика – закрийте його зі збереженням, Ви побачите зелену копію Вашого звіту, в якій є можливість коригування та повторного надсилання.

Майте на увазі, кожний повторно надісланий звіт затирає попередній. Ваш інспектор бачить тільки Ваш останній надісланий пакет.

 

Створення Фінансового плану підприємства (період – Рік )

Форма фінансового плану підприємства (KM300107) створюється у періоді рік. Зауважимо, що план, наприклад на 2018 рік створюється в періоді роком раніше – в 2017 році. В шапці документа буде зазначено «…План …на 2018 рік». Для створення форми скористайтесь функцією    в командній строчці, у відкритому вікні оберіть необхідну форму та натисніть «Створити».

В формі Ярлика KMDAGP01 так само, як і в KMDAGV01 є графа щодо кількості підзвітних установ – заповняйте її тільки якщо Ви звітуєте за декілька установ – виставляйте кількість установ за виключенням своєї.

Заповніть форму фінансового плану та перевірте на наявність помилок, натиснувши «F4» або обравши в командній строчці функцію   .

Якщо форма не містить помилок – отримаєте наступне повідомлення:

Якщо буде знайдено помилки у звіті – Ви зможете переглянути їх зміст в протоколі перевірки:

Відправляти звіт необхідно аналогічно порядку, описаному вище для відправки пакету звітності.

Якщо Ви створили декілька пакетів звітів у одному звітному періоді з різним наповненням форм:

Вся звітність, яку Ви маєте відправити на КМДА у звітному періоді має міститися в одному пакеті. Майте на увазі, що кожний одноіменний пакет KMDAGV… затирає попередній.

Це не відноситься до пакету з формою Фінплану.

Якщо у Вас звітність розміщена в декількох пакетах, і Ви не хочете добирати в одному пакеті вже набрану звітність, що знаходиться в іншому пакеті, Ви можете скопіювати звіти з пакету в пакет наступним чином:

 1. Оберіть форму, яку Ви бажаєте перенести до іншого пакету звітності та оберіть

2. У відкритому вікні натисніть «Існуюча» та оберіть необхідний Ярлик із запропонованих, натисніть «ОК»

* * *

УВАГА!

 

Слідкуйте за змінами порядку звітності до КМДА.

Очікується окремий пакет з формами Паспорт та Контракт керівника в Системі.

Такий пакет слід буде відправити одразу після того, як Ви отримаєте другу позитивну квитанцію у відповідь на пакет фінансової звітності.

Якщо Ви змінюєте дані в фінансовій звітності, потрібно оновити дані в  формах Паспорт та Контракт керівника та відправити його заново з  оновленими даними.

Паспорт підприємства (KMP00003) необхідно створювати після заповнення Фінансової, статистичної звітності та Звіту про виконання фінансового плану для здійснення автоматичного заповнення пов’язаних даних.

          Деякі поля в Паспорті автоматично переносяться з вже набраної звітності до Департаменту комунальної власності. Інші потрібно заповнити самостійно.

          Дані в формі KMRPKP01 «Розрахунок премії керівника комунального підприємства, установи, організації територіальної громади міста Києва» заповнюються обов’язково. В формі існують динамічні рядки, які можна додавати при необхідності. Якщо дані не змінилися з попереднього періоду, форму KMRPKP01 попереднього періоду можна копіювати в поточний звіт.

http://www.thedreampainter.com hermes replica http://www.simondeli.com http://www.weeklyleak.com replica handbags hermes replica http://www.transglobalcm.com hermes replica https://www.9replicabag.com replica bags replica handbags http://www.fasc.net replica hermes hermes replica iphone cases cheap jewelry wholesale jewelry sex toys cheap sex toys human hair wigs cheap nfl jerseys cheap jerseys hermes replica replica hermes http://www.gretel-killeen.com http://www.replicaaa.com replica handbags cheap canada goose